Gåvoinslagning

  • I kassan kan du välja att få gåvorna vackert inslagna på Svenskt Tenns klassiska vis, helt kostnadsfritt. Varje produkt slås in på ett unikt sätt, noga anpassat för respektive produkt. En del med vit ask och en del i vackert vitt emballage med band eller snöre. 

    På grund av materialbrist kan paketeringen avvika från Svenskt Tenns klassiska inslagning.