Varför är en del brickor FSC-märkta och andra inte?

  • Samtliga brickor i Svenskt Tenns sortiment är FSC-godkända, oavsett om det finns en FSC-märkning på dem eller ej. Anledningen till att en del brickor saknar stämpeln är att vi tidigare inte märkt brickorna. Detta sker dock alltid på nytillverkade brickor.