Hur ser kontrollen för certifieringen enligt Trygg E-handel ut?

  • Svensk Distanshandel kontrollerar att kraven följs av de certifierade företagen genom kreditkontroller, provköp samt utredningar vid misstanke om brister. För att ge dig en extra trygghet tar Trygg e-handel emot klagomål från dig som konsument.
    Om Du klagar på ett företag som har certifieringen Trygg e-handel och det visar sig att företaget handlat felaktigt/i strid med kraven får företaget en "prick" i Trygg e-handels register. Vid allvarliga brister kan certifieringen återkallas med omedelbar verkan. Allt detta sammantaget gör att Du som konsument kan känna dig säker på att enbart seriösa företag bär Trygg e-handelsymbolen.