Varför skiljer sig priserna i EURO/USD från SEK?

  • Priserna i SEK gäller enbart för beställningar som skickas inom Sverige.
    Vid leverans utomlands är det en helt annan leveranspolicy och valuta som gäller.
    Det är försäkrings- och administrativa kostnader som tillkommer utöver valuta differentiering, därav skillnaden.

  • Fick du svar på din fråga?