Hur klimatkompenserar Svenskt Tenn sina försändelser?

  • Svenskt Tenn klimatkompenserar alla försändelser via PostNord, som investerar i förnybar energiproduktion i utvecklingsländer. Projekten är certifierade enligt Gold Standard, en kvalitetsstämpel för klimatkompensation som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.
    Läs mer om klimatkompensation och Postnords hållbarhetsarbete på www.postnord.com