Ombyggnation i butik

  • Svenskt Tenn expanderar, och under perioden juni – november 2022 påverkas butiken av pågående ombyggnation. Det gör att framkomligheten stundtals kan vara begränsad, liksom tillgången till specifika avdelningar, hiss och entréer.