Vad är Svenskt Tenns policy när det gäller plastpåsar?

  • Nedskräpning med plast är ett växande miljöproblem som hotar ekosystemen världen över. Materialet kan inte brytas ned av naturen, utan smulas istället sönder till mikroplaster som skadar miljö och djurliv i skogar och hav. Alla plastpåsar vi människor förbrukar har en negativ inverkan på miljön, och genom att använda färre, sparar vi på jordens resurser.

    Svenskt Tenn arbetar på flera sätt för att minimera sin miljöpåverkan. Företaget ägs av Beijerstiftelsen, och det överskott som genereras går till forskning inom bland annat ekologisk hållbarhet och miljövård. Beijerinstitutets forskning ger en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling. Målet är att finna vägar till en hållbar framtid för mänskligheten.
    Nu – i samband med Miljö- och Energidepartementets ny förordning (2016:1041) – vill vi tillsammans med Er bidra till att minska konsumtionen av plastkassar.
    Läs mer om lagstiftningen på riksdagens hemsida.