Hur hanterar Svenskt Tenn mina personuppgifter?

  • För fullgörandet av ett köp är Svenskt Tenn skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av Svenskt Tenn. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade. Svenskt Tenn använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av ett köp och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part. Genom godkännande av Villkoren godkänner Du även Svenskt Tenns insamling och behandling av personuppgifterna.

  • Fick du svar på din fråga?